top of page

Krizové a kontaktní centrum

Pod slunečníkem o.p.s.

553 718 487

kkc@podslunecnikem.cz

Bc. Antonín Daněk

vedoucí kontaktního centra

602 765 082

danek@podslunecnikem.cz

Mgr. Kateřina Králová

ředitelka

terénní a kontaktní pracovník

775 765 008

FB: Káčko Terén Opava

Jakub Rašín

kontaktní a terénní pracovník

602 765 081

rasin@podslunecnikem.cz

Mgr. Jan Bernard

psycholog

553 718 487

Kontakty

bottom of page