Krizové a kontaktní centrum

Pod slunečníkem o.p.s.

553 718 487

kkc@podslunecnikem.cz

Bc. Antonín Daněk

vedoucí K-centra

602 765 082

danek@podslunecnikem.cz

Bc. Pavlína Havlíčková

ředitelka

602 790 208

havlickova@podslunecnikem.cz

Jakub Rašín

kontaktní pracovník

602 765 081

rasin@podslunecnikem.cz

Bc. Kateřina Králová

terénní a kontaktní pracovník

775 765008

FB: Káčko Terén Opava

Kontakty